Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Przebudowa dróg powiatowych nr 1634 R w km 0+000 do 13+557 oraz 1635 R w km 0+000 do 1+609

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Priorytet 2                – Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1             – Infrastruktura komunikacyjna
Schemat B                – Drogi powiatowe

Wartość projektu:                                            6 180 013,31 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR (70%):             4 326 009,31 PLN
Wkład własny:                                                 1 854 004,00 PLN

Projekt obejmuje:
– wykonanie regeneracji nawierzchni na drodze 1634R w km 0+000 do 5+454 oraz wykonanie nowej nawierzchni na pozostałym odcinku 
– budowę 4 zatok autobusowych oraz modernizację 1 
– uzupełnienie pobocza gruntowego do wysokości nowej krawędzi jezdni wraz z nadaniem odpowiedniego pochylenia,
– konserwację istniejących rowów,
– konserwację i wymianę przepustów pod koroną drogi,
– wymianę istniejących słupków i tarcz znaków na nowe znaki średnie 3M oraz uzupełnienie oznakowania według zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
– wymianę istniejących barier żelbetowych na bariery energochłonne stalowe oraz uzupełnienie barier na odcinkach wysokich skarp, przy przepustach pod koroną lub zewnętrznych stronach łuków poziomych o niewielkim promieniu.

W wyniku realizacji projektu zostanie:
– przebudowanych 15,166 km dróg powiatowych,
– wybudowanych 320 m chodnika,
– przebudowanych 525 m chodnika
– wybudowane 4 zatoki autobusowe, w tym 2 poza terenem zabudowanym oraz jedna przebudowana,

Okres realizacji projektu: 07.09.2010 r. – 27.09.2011 r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o
w Tomaszowie Lubelskim