Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Przebudowa obiektów Zespołu Szkół w Lubaczowie oraz zakup urządzeń dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Priorytet 5      – Infrastruktura publiczna
Działanie 5.1  – Infrastruktura edukacyjna
Schemat B     – System oświaty

W dniu 10 listopada 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Zgodnie z nią, całkowita wartość projektu wg cen kosztorysowych wynosi 7 142 804,75 PLN, z czego 70 % wydatków kwalifikowalnych tj. 4 999 963, 32 PLN stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmuje:
1.    Całkowitą przebudowę istniejącego budynku warsztatów szkolnych przy ZS w Lubaczowie, 
2.    Dostosowanie budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu dla niepełnosprawnych i dźwigu osobowego o udźwigu 630 kg z trzema przystankami: na parterze, I piętrze i II piętrze.
3.    Zakup następujących obrabiarek na potrzeby CKU: 
–    tokarki CNC z osprzętem dodatkowym (sterowanie TURN MATE 0i-tc; napęd główny AC z reduktorem S = 3000 obr/min)
–    centrum obróbkowego pionowego CNC z osprzętem dodatkowym (sterowanie GE FANUC 0i MC, interpolacja w 3 osiach),
–    dwóch frezarek uniwersalnych UWF 80 (stół 800×400 mm; prędkości wrzeciona pionowego od 115 do 1750 obr/min)
–    dwóch tokarek konwencjonalnych (max. długość toczenia – min. 1000 mm; prześwit wrzeciona – min. 52 mm).

Okres realizacji projektu: 31.10.2008 r. – 31.08.2011 r.