UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI POJAZDÓW ZAREJESTROWANYCH NA TERYTORUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz wysoką absencją chorobową pracowników wydziału komunikacji, pragniemy Państwa uspokoić i jednocześnie poinformować, że aby uniknąć kary finansowej za niezarejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terenie RP w ciągu 30 dni, wystarczy zawiadomić Starostę Lubaczowskiego o jego nabyciu. W tym celu należy wypełnić poniżej załączony wniosek wraz klauzulą informacyjną RODO i dołączyć kopię umowy nabycia pojazdu.

Wniosek

Informujemy również, że aby uniknąć kary finansowej za niezgłoszenie zbycia pojazdu na terenie RP w ciągu 30 dni, należy zawiadomić Starostę Lubaczowskiego o jego zbyciu. W tym celu należy wypełnić poniżej załączone zawiadomienie wraz klauzulą informacyjną RODO i dołączyć kopię umowy zbycia pojazdu.

Zawiadomienie o  zbyciu

RODO

Wszystkie wnioski dotyczące zawiadomienia Starosty Lubaczowskiego o nabyciu oraz o zgłoszeniu zbycia, będą przyjmowane w holu przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego poza kolejnością i bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu.

Zgłoszenie nabycia nie dotyczy pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej! (taki pojazd nabyty po 01.01.2021 roku należy zarejestrować w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Za powstałe utrudnienia i niedogodności bardzo przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Drukuj