Wydział Finansowy

tel.: 16 632 87 32
e-mail: z.kasperski@lubaczow.powiat.pl

Z-ca Głównego Księgowego:
Dorota Gorzelnik

tel.: 16 632 87 30
e-mail: finanse@lubaczow.powiat.pl