Dyżury Aptek

Dyżury aptek na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2019r.:

Uchwała nr XLI-252-2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 października 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI-252-2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 października 2018 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI-252-2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 października 2018 r.


Uwaga! Zmiana godzin dyżurów aptek na terenie Powiatu Lubaczowskiego!

Zmiana w godzinach pracy Apteki Kormed

UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2018-w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1-Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubaczowskiego od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 2– do uchwały nr XXXVIII/245/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 czerwca 2018 r. Rozkład dyżurów Aptek na terenie Miasta Lubaczowa w porze nocnej, w niedziele,  święta i inne dni wolne od pracy od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Nazwa apteki Data rozpoczęcia Data zakończenia

Pharmex

os. Unii Lubelskiej 3c

2018-11-12 2018-11-19

Apteka Arnica

ul. Kościuszki 12

2018-11-19 2018-11-26

Apteka Medica

ul. Kazimierza Wielkiego 2

2018-11-26 2018-12-03

Apteka Kormed

ul. Kościuszki 141

2018-12-03 2018-12-10

Apteka Antidotum

ul. Mickiewicza 168M

2018-12-10 2018-12-17

Apteka Arnica

ul. Kościuszki 12

2018-12-17 2018-12-24

Apteka Różana

ul. Świętej Anny 8

2018-12-24 2018-12-31

Apteka Medica

ul. Kazimierza Wielkiego 2

2018-12-31 2019-01-07

 

 

Pliki archiwalne:

Rozkład dyżurów Aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2018 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lubaczowskiego na 2018 r.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast