15 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

15 lat temu świat zatrzymał się tak jak dziś. 2 kwietnia 2005 roku Polacy jednoczyli się na czuwaniu i modlitwie za swojego rodaka – papieża Świętego Jana Pawła II, który „odszedł do domu Ojca”.

Dzisiaj 2 kwietnia 2020 r., Przewodnicząca Rady Powiatu Lubaczowskiego Marta Tabaczek razem ze Starostą Lubaczowskim Zenonem Swatkiem odmówili modlitwę, złożyli kwiaty i zapalili znicz przed obeliskiem upamiętniającym wizytę Ojca Świętego w Lubaczowie. Oddali w ten sposób hołd jednemu z największych autorytetów naszych czasów.

Każdego roku o 21:37, zapalaliśmy świece jako dowód pamięci, niech tak będzie i dzisiaj. Zapalmy w oknach świece i pomódlmy się do Świętego Jana Pawła II.

Opracowanie: M. Materniak

Drukuj