Dzień Czystego Powietrza – 14 listopada

Fundacja Ekologiczna ARKA zaprasza na najważniejszy dzień w roku – Dzień Czystego Powietrza – 14 listopada. Człowiek wdycha dziennie około 16 kg powietrza. To kilkakrotnie więcej niż wypija w tym czasie wody i spożywa żywności. Powietrze jest najważniejsze!

Celem akcji jest walka o czyste powietrze i uświadamianie społeczeństwu, jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie palenie śmieci i innych trujących opałów w piecach domowych.

Na podstawie danych zawartych w ,,Raporcie o Stanie Środowiska w Województwie Podkarpackim w 2017 roku” opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zidentyfikowano 112 obszarów przekroczeń w zakresie średniorocznego poziomu docelowego B(a)P. Obszary przekroczeń wystąpiły na terenie 157 gmin województwa podkarpackiego. Obszary te objęły również gminy powiatu lubaczowskiego, w tym głównie teren miasta Lubaczowa.

Najwyższe wartości stężenia pyłów w powietrzu odnotowujemy w godzinach szczytu, głównie w sezonie grzewczym. Kluczowe znaczenie ma jakość stosowanego opału. Wciąż nie brakuje osób, które do pieców oprócz opału wrzucają: odzież, butelki plastikowe, kawałki pomalowanego drewna itp.

Drukuj