“EKOfestiwal- Razem dla Ziemi i Ludzi”- za nami!

„Razem dla ziemi, dla ludzi”- pod takim hasłem w piątek 2.października w Lubaczowie Starostwo Powiatowe w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze wschodnie” zorganizowało EKOfestiwal. Wydarzenie jest kontynuacją organizowanych od 2015 roku Ekopikników, szerzących edukację ekologiczną wśród mieszkańców powiatu, a w szczególności dzieci i młodzieży.

EKOfestiwal przebiegał pod patronatem honorowym Ministra Środowiska, Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Festiwal miał na celu m.in. podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu, związanej z obowiązkiem segregacji odpadów, zakazem palenia śmieci czy ochroną powietrza atmosferycznego oraz promocję niedocenionych zasobów geologicznych powiatu lubaczowskiego.

Na wydarzenie przybyli uczniowie szkół z terenu powiatu wraz z nauczycielami, a także zaproszeni goście- wśród nich m.in. Teresa Pamuła- Poseł na sejm RP, Grażyna Zagrobelna- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie czy przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Festiwal interaktywnym spektaklem ekologicznym Bajeczna Fiesta” rozpoczął Teatr „Kultureska”. Po ponad godzinnej zabawie  najmłodsi uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w eko- konkursach, również z aktorami „Kultureski”. Następnie w świat leśnego życia i przygód jelonka „Guzika” zabrała ich Małgorzata Kaczorowska- leśnik i pedagog, zajmująca się edukacją przyrodoleśną w nadleśnictwie Dynów.

Równolegle do wydarzeń na scenie, na płycie Rynku na uczestników czekały stoiska z ciekawostkami, poradami, ofertą i konkursami z nagrodami m.in. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Nadleśnictw: Narol, Oleszyce i Lubaczów, Regionalnego Centrum Mikroorganizmów,  Zespołu Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, Insytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS czy Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej Eko-Barć.  Na stoisku kampanii „Stop azbest” czekały również prelekcje i warsztaty poszerzające wiedzę na temat szkodliwego azbestu oraz konkursy z nagrodami.

W Miejskim Domu Kultury gościło natomiast Stowarzyszenie „Ekoskop” ze swoim plenerowym laboratorium badawczym ,,Bioróżnorodność w ekosystemach”, w ramach którego uczestnicy mogli wziąć udział m.in. w zajęciach mikroskopowych „Dziwny świat owadów”, warsztatach „Żywe zwierzęta” czy „Ziemia – planeta dziwnych zjawisk” lub pracowni ornitologicznej z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych. Stowarzyszenie poprowadziło także turniej wiedzy ekologicznej – „Zadbajmy o powietrze”, w którym najlepsze z szeroko pojętej wiedzy ekologicznej i przyrodniczej okazały się zespoły z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli.

Z ofertą warsztatów, gier, quizów i zabaw kreatywnych  „Na tropie przeszłości, czyli prehistoria ukryta w skałach” przyjechali także reprezentanci parku tematycznego Geosfera Jaworzno. Z kolei w auli Banku Spółdzielczego od rana trwały prelekcje dla młodzieży szkolnej:  „Niebezpieczna planeta” – dynamiczne zjawiska i wielkie wymieranie (prowadziła Agnieszka Chećko, twórca i Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej Geosfera w Jaworznie, geolog), „Geologiczny zegar dziejów Ziemi” (Agnieszka Chećko), „Dlaczego pszczoły to moja pasja?” (dr hab. Zbigniew Kołtowski, Kierownik  Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, „Nietoperze – latające ssaki” ( chiropterolog Rafał Szkudlarek, biolog, chiropterolog, specjalista w dziedzinie detektoringu (wykorzystania w badaniach nietoperzy detektorów ultrasonicznych) oraz  „Co limituje nam wysokość zbiorów miodu w pasiece”
(wykład dla osób zajmujących się pszczelarstwem, który poprowadził dr hab. Zbigniew Kołtowski, Kierownik Zakładu Pszczelnictwa w Puławach).

Nie zabrakło także widowiskowych atrakcji, jak „Speed carving” czyli  artystyczne rzeźbienie w drzewie piłą mechaniczną. Zaprezentował je Tomasz Bilski- aktualny Mistrz Polski w zawodach drwali, reprezentant Polski na Mistrzostwa Świata drwali. Oprócz tego pokazał dwie konkurencje z zawodów drwali, opowiadając przy okazji o tajnikach tej rywalizacji.

Tradycyjnie już podczas kampanii „Drzewko za surowce” każdy uczestnik Festiwalu mógł oddać posegregowane surowce (makulaturę, butelki szklane lub pet, puszki, baterie czy elektrośmieci),  otrzymując w zamian sadzonki drzewek leśnych. Akcja jak co roku cieszyła się dużym powodzeniem wśród mieszkańców powiatu. Zebrano:

Makulatura – ok. 600 kg

Butelki PET – ok. 3000 szt.

Puszki Alu – ok. 600 szt.

Opakowania szklane – ok. 500 szt.

Baterie – ok. 230 kg

Elektośmieci – ok. 260 szt.

Łącznie wydano ok. 1000 szt. drzew.

Partnerem głównym było Województwo Podkarpackie.  Sponsorem strategicznym wydarzenia była Grupa PBI.

Fot. K.Pustelnik, K.Kopaczek

Drukuj