Ekologiczne środowisko- zdrowy człowiek! [film]

W środowe przedpołudnie (11.09) lubaczowski rynek zazielenił się od proekologicznych przebrań przedszkolaków i uczniów,a także za sprawą kilku tysięcy sadzonek drzew, wydawanych jak zawsze podczas Pikniku Ekologicznego- w tym roku zorganizowanego jako IV Powiatowy Piknik Ekologiczno-Geologiczny pod nazwą „Ekologiczne środowisko- zdrowy człowiek”. Wydarzenie przyciągnęło także wystawców m.in. z Muzeum Geologicznego, producentów kotłów 5-klasy emisji czy eko-żywności, a także instytucji, zajmujących się ochroną przyrody.

W tym roku oprócz promocji zachowań proekologicznych wśród mieszkańców, nacisk położono także na promowanie niedocenionych zasobów geologicznych powiatu, tym bardziej, że na bazie tego potencjału, dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowych powiat dąży do utworzenia geoparku. Dlatego też w programie znalazły się m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, pokazy i konkursy z zakresu geologii i paleontologii, stanowiska geologiczne z kolekcjami skał i minerałów czy prelekcje popularno- naukowe, dotyczące m.in. polskich dinozaurów czy roślin epoki karbonu.

Ważnym akcentem pikniku było zwrócenie uwagi na jakość powietrza, z którą w sezonie grzewczym nie jest najlepiej.  Dlatego zostali zaproszeni wystawcy, którzy prezentowali kotły 5 klasy emisji spalin na paliwa stałe, będące alternatywą dla tych, którzy nie mogą korzystać z pieców gazowych. W module poświęconym energii odnawialnej  wystawcy eksponowali z kolei ogniwa fotowoltaiczne.

Organizatorzy chcieli też pokazać, że  odpady mogą mieć drugie życie, dlatego-jak podczas każdego naszego pikniku- za przyniesione śmieci (butelki, puszki, baterie, sprzęt elektroniczny) wydawane były sadzonki drzew, które dostarczyło Nadleśnictwo Oleszyce.

Niezawodny okazał się Teatr „Kultureska”, który podczas swojego spektaklu ekologicznego „Bukiet talentów” porwał do zabawy najmłodszych uczestników Pikniku, przekazując im jednocześnie najważniejsze informacje dotyczące dbania o środowisko naturalne.  Z dziećmi i młodzieżą wspólny język znaleźli również przedstawiciele Stowarzyszenia „Ekoskop”, którzy poprowadzili happening. Z antysmogowymi hasłami przeszli uczniowie kilkunastu przedszkoli i szkół. Najlepsze okazały się przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lubaczowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie.

Tłoczno było przy stosiku Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, które przyjechało m.in. z kolekcjami skał, okazami minerałów i skamieniałości, proponując przy tym odwiedzającym ciekawe konkursy. Uczestnicy Pikniku mogli też zaprezentować swoje talenty wokalne i poetyckie  wraz z pomysłami jak dbać o przyrodę,  podczas „Zielonego mikrofonu”.

Organizatorem Pikniku był Starosta Powiatu Lubaczowskiego. Partnerami w organizacji byli: Miasto Lubaczów, Stowarzyszenie Geoturystyczne Roztocze Wschodnie, Lasy Państwowe, Nadleśnictwa: Lubaczów, Oleszyce i Narol, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lubaczowie, Bank Spółdzielczy, GLOBEnergia oraz Koło Środowiskowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krośnie przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Środowiska, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie i Podkarpacki Kurator Oświaty.

Tekst: I. Buczko
Zdjęcia: P.Furgała

Film: I.Buczko

 

 

 

 

Drukuj