Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego “Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w 14 obrębach ewidencyjnych Powiatu Lubaczowskiego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej”

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w 14 obrębach ewidencyjnych Powiatu Lubaczowskiego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej”

Informacja o unieważnieniu postępowania strona www

Drukuj