Przetargi-archiwum

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów

Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490) – ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Lubaczowskiego

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2020 r. do godziny 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 501859-N-2020 z dnia 2020-01-10 r

SIWZ

Zał 1 – WYKAZ PUNKTÓW POBORU

Zał 2 – Istotne postanowienia umowy

Zał 3 wzór oświadczenia dot wykluczenia

Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków udziału

Zał 5 – formularz oferty

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 16.01.2020

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 16.01.2020

Zał nr 1 aktualizacja – WYKAZ PUNKT POBORU

Zał nr 2 aktualizacja – Projekt umowy

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 17.01.2020

Zał nr 2 aktualizacja 17.01.2020 – Projekt umowy

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 17.01.2020 – 2

Zał nr 2 aktualizacja 17.01.2020 – Projekt umowy -2

 

Informacja z otwarcia ofert

oświadczenie_grupa_kapitalowa_2020

 

Informacja o wyborze oferty – www