Przetargi-archiwum

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa poprzez przebudowę rowów w miejscowości Lisie Jamy

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa poprzez przebudowę rowów w miejscowości Lisie Jamy km 0+900 do 1+100 (odcinek nr 1) oraz km 1+550 do 1+600 (odcinek nr 2).

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa poprzez przebudowę rowów w miejscowości Lisie Jamy

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa poprzez przebudowę rowów w miejscowości Lisie Jamy km 0+900 do 1+100 (odcinek 1) oraz km 1+550 do 1+600 (odcinek 2).

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie operatów wodnoprawnych dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia poprzez budowę chodnika w miejscowości Krowica Sama

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niezbędnego do zgłoszenia robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia poprzez budowę chodnika w miejscowości Krowica Sama km 1+085 do 2+050 (etap I) oraz km 2+146 do 2+577 (etap II)”.

Uwaga!

Termin na wykonanie operatów wodnoprawnych może zostać wydłużony do 30 dni na prośbę wykonawcy.

Ogłoszenie o zamówieniu — Dostawy — „Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie” Zadanie 1 – 7

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 93 238,03 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu — Roboty budowlane — Wykonanie w systemie zaprojektuj – wybuduj dok. projektowej i robót budowlanych w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Zamkowo-Parkowym”

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 5.000.000,00 zł.