Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa poprzez przebudowę rowów w miejscowości Lisie Jamy

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa poprzez przebudowę rowów w miejscowości Lisie Jamy km 0+900 do 1+100 (odcinek 1) oraz km 1+550 do 1+600 (odcinek 2).

Drukuj