Zapytanie ofertowe na opracowanie operatów wodnoprawnych dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia poprzez budowę chodnika w miejscowości Krowica Sama

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niezbędnego do zgłoszenia robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia poprzez budowę chodnika w miejscowości Krowica Sama km 1+085 do 2+050 (etap I) oraz km 2+146 do 2+577 (etap II)”.

Uwaga!

Termin na wykonanie operatów wodnoprawnych może zostać wydłużony do 30 dni na prośbę wykonawcy.

Drukuj