Przetargi-archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu — Roboty budowlane — Wykonanie w systemie zaprojektuj – wybuduj dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1649R Granica Województwa – Moszczanica – Cewków”

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 4.950.000,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu — Dostawy — „Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie” Zadanie 1 – 6

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 40.000,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu — Dostawy — „Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej Zespołu Szkół w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego”

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 15.310,00 zł.