Przetargi-archiwum

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane – Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 920, 921/1, 921/2, 921/4, 921/11, 921/28 – ul. Różana w Oleszycach

Ogłoszenie nr 607111-N-2020 z dnia 2020-11-06 r.

SIWZ_ul. Różana w Oleszycach

Zał. 1 SOPZ

Zał 2 _ wzór umowy

Zał 3 wzór oświadczenia dot wykluczenia

Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków udziału

Zał 5 – formularz oferty

Zał 6 – kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert 23.11.2020

oświadczenie_grupa_kapitalowa_2020

Informacja o wyborze oferty 30.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa instalacji gazowej i technologicznej wraz z wymianą kotłów w kotłowni budynku dydaktycznego Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 584295

SIWZ_Przebudowa kotłowni ZS Lubaczów

Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał 2 – wzór umowy

Zał 3 wzór oświadczenia dot wykluczenia

Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków udziału

Zał 5 – formularz oferty

Przedmiar robót

odpowiedź na pytania do SIWZ 23.09.2020

Informacja z otwarcia ofert – 28.09.2020

oświadczenie_grupa_kapitalowa_2020

Informacja o wyborze oferty – 16.10.2020