Przetargi-archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla ZS w Lubaczowie oraz LO w Lubaczowie w ramach projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” Zadania 1 – 3

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 29.080,51 PLN,

w tym:

Zadanie (część) nr 1 – 4.596,51 PLN

Zadanie (część) nr 2 – 13.284,00 PLN

Zadanie (część) nr 3 – 11.200,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu – DOSTAWY – Dostawa doposażenia zajęć modelarskich do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego”

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.374,00 PLN.

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi – Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli ZS oraz LO w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego – Zadanie 1 – 2

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

12.020,00 PLN, w tym:

Zadanie (część) nr 1 – 9.000,00 PLN

Zadanie (część) nr 2 – 3.020,00 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka mostu i budowa przepustu na rzece Różanka w miejscowości Ruda Różaniecka”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę mostu drogowego oraz pozwolenia na budowę przepustu a także przygotowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia przetargu na rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego przepustu.