Ogłoszenie o zamówieniu — Dostawy — „Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie” Zadanie 1 – 6

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 40.000,00 zł.

Drukuj

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00115823_01 242 KB 44
pdf SWZ dostawa Dostępna Szkoła 2022 492 KB 42
doc SWZ dostawa Dostępna Szkoła 2022 - dostępna cyfrowo 340 KB 44
pdf Zał. 1.1 - OPZ.01 - koło techniczne 272 KB 50
pdf Zał. 1.2 - OPZ.02 - harcerstwo 248 KB 43
pdf Zał. 1.3 - OPZ.03 - turystyka 250 KB 52
pdf Zał. 1.4 - OPZ.04 - koło kulinarne 254 KB 52
pdf Zał. 1.5 - OPZ.05 - koło ogrodnicze 257 KB 42
pdf Zał. 1.6 - OPZ.06 - koło wędkarskie 255 KB 46
pdf Zał. 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy 358 KB 39
pdf Zał. 3 do SWZ - wzór oświadczenia dot wykluczenia 565 KB 36
pdf Zał. 4 do SWZ - wzór formularza ofertowego 862 KB 38
pdf Zał. nr 5.1 do SWZ - formularz cenowy - 01 338 KB 40
pdf Zał. nr 5.2 do SWZ - formularz cenowy - 02 325 KB 37
pdf Zał. nr 5.3 do SWZ - formularz cenowy - 03 318 KB 37
pdf Zał. nr 5.4 do SWZ - formularz cenowy - 04 336 KB 40
pdf Zał. nr 5.5 do SWZ - formularz cenowy - 05 325 KB 37
pdf Zał. nr 5.6 do SWZ - formularz cenowy - 06 330 KB 36
zip zał. 3-5 wersja doc 2 MB 38
pdf Odpowiedzi na pytania do SWZ -12.04.2022 395 KB 42
pdf Informacja z otwarcia ofert - 20.04.2022 297 KB 48
pdf Informacja o wyborze oferty Z1 - 27.04.2022 652 KB 31
pdf Informacja o wyborze oferty Z2 - 27.04.2022 633 KB 23
pdf Informacja o wyborze oferty Z3 - 27.04.2022 425 KB 25
pdf Informacja o wyborze oferty Z4 - 27.04.2022 713 KB 29
pdf Informacja o wyborze oferty Z5 - 27.04.2022 449 KB 25
pdf Informacja o wyborze oferty - Z6 - 12.05.2022 690 KB 15
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 1 - drugi Wykonawca - 19.05.2022 678 KB 12
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 1 - 02.06.2022 654 KB 8