Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 95548(21242N!)KPR_LUBACZOW_KROWICAHOLO, zlokalizowanej w Krowicy Hołodowskiej, działka nr 997, gm. Lubaczów, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A.