Ogłoszenie o zamówieniu — Dostawy — „Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie” Zadanie 1 – 7

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 93 238,03 zł.

Drukuj

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie o zamówieniu - 2022_BZP 00140333_01 264 KB 43
pdf SWZ dostawa Dostępna Szkoła 2022 Zad. 1 -7 495 KB 53
doc SWZ dostawa Dostępna Szkoła 2022 Zad. 1 -7 dostepna cyfrowo 341 KB 44
pdf Zał. nr 1.1. OPZ - koło mydło - cz1 274 KB 53
pdf Zał. nr 1.2. OPZ - koło mydło - cz2 391 KB 58
pdf Zał. nr 1.3. OPZ - koło mydło - cz3 248 KB 55
pdf Zał. nr 1.4. OPZ - koło sportowe 334 KB 57
pdf Zał. nr 1.5. OPZ - ceramika 327 KB 53
pdf Zał. nr 1.6. OPZ - koło plastyczne nr 1 284 KB 58
pdf Zał. nr 1.7. OPZ - koło plastyczne nr 2 323 KB 49
pdf Zał. 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy 358 KB 38
pdf Zał. 3 do SWZ - wzór oświadczenia dot wykluczenia 565 KB 39
pdf Zał. 4 do SWZ - wzór formularza ofertowego 869 KB 40
pdf Zał. nr 5.1 do SWZ - formularz cenowy - 1 340 KB 42
pdf Zał. nr 5.2 do SWZ - formularz cenowy - 2 345 KB 38
pdf Zał. nr 5.3 do SWZ - formularz cenowy - 3 332 KB 33
pdf Zał. nr 5.4 do SWZ - formularz cenowy - 4 390 KB 40
pdf Zał. nr 5.5 do SWZ - formularz cenowy - 5 362 KB 35
pdf Zał. nr 5.6 do SWZ - formularz cenowy - 6 344 KB 43
pdf Zał. nr 5.7 do SWZ - formularz cenowy - 7 355 KB 37
zip Zal. 3-5 wersja doc 2 MB 60
pdf Informacja z otwarcia ofert - 11.05.2022 280 KB 43
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 1 - 02.06.2022 401 KB 11
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 2 - 02.06.2022 369 KB 11
pdf Informacja o unieważnieniu postępowania Zadanie nr 5 - 02.06.2022 344 KB 11
pdf Informacja o unieważnieniu postępowania Zadanie nr 7 - 02.06.2022 346 KB 8
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 3 - 03.06.2022 416 KB 8
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 4 - 03.06.2022 399 KB 13
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 6 - 13.06.2022 416 KB 12