Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działku lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego