Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego