Wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przypisów art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane