OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi – „Realizacja szkoleń dla nauczycieli Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w ramach projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” Zadania 1 – 4