Ostrzeżenie mgła

IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 podkarpackie (18 powiatów) od 17:00/22.11 do
09:00/23.11.2022 prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Dotyczy powiatów: dębicki, jarosławski, kolbuszowski,
leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i
tarnobrzeski.

Drukuj