Witamy w Powiecie Lubaczowskim!

ul. Słowackiego w Lubaczowie zostanie przebudowana

W dniu 13 listopada 2018 r. na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opublikowana została wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Pierwszy z wniosków złożonych przez Powiat Lubaczowski, obejmujący przebudowę drogi powiatowej nr 1686 – ul. Słowackiego w Lubaczowie, w km 0+070 – 0+786 został zakwalifikowany do dofinansowania.  (więcej…)