Podsumowanie roku Poseł Teresy Pamuły

Szanowni Państwo,

Koniec roku kalendarzowego, staje się okazją do podsumowania mojej pracy jako Posła RP. Dokładam wszelkich starań, aby naszemu regionowi zapewnić jak największą możliwość skorzystania z rządowych środków, potrzebnych nam na poprawę infrastruktury drogowej, szkolnej, sportowej, wsparcie oświaty, działań na rzecz kultury. Razem z Rządem Premiera Mateusza Morawieckiego udało się opracować kompleksową strategię, przezwyciężania skutków pandemii i stworzenia nowego planu odbudowy gospodarczej naszego kraju – Polskiego Ładu. Jednym z priorytetów nowego programu stało się wsparcie dla rolnictwa. Jestem członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Finansów Publicznych i czynnie uczestniczę w tworzeniu zmian, mających na celu poprawę funkcjonowania rolnictwa, ale też innych dziedzin gospodarki. To wsparcie dla rolnictwa jest bardzo ważne, gdyż nasze gospodarstwa są gospodarstwami rodzinnymi, a średnia wielkość gospodarstwa na Podkarpaciu jest mniejsza niż 5 ha. Z mojej inicjatywy przy wsparciu Posłów na Sejm RP z Podkarpacia z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udało się zagwarantować w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach płatności bezpośrednich dopłatę od pierwszej sztuki bydła i krowy i od pierwszego hektara płatność redystrybucyjną, wsparcie dla pszczelarzy, zwiększone środki na rolnictwo ekologiczne.  Rolnicy, mogą też przechodzić na emeryturę i nie muszą przekazywać swoich gospodarstw następcy. Dzięki mojemu zaangażowaniu udało się wesprzeć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Rządowej Tarczy Energetycznej. Współpraca pomiędzy samorządowcami

i rządem  przekłada się na uzyskanie dużych środków. Powiat lubaczowski otrzymał w pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych ponad 78 mln zł w tym między innymi na przebudowę dróg gminnych w gminie Cieszanów – 4,9 mln zł., budowę oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju8,8 mln zł., przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubaczów8,7 mln zł., budowę punktu zbiórki odpadów komunalnych w Lubaczowie4,9 mln zł., rozbudowę oczyszczalni ścieków w Narolu7,9 mln zł., modernizację Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach – 4,5 mln zł., przebudowę dróg gminnych w Starym Dzikowie9,3 mln zł, budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawcu6,7 mln zł., modernizację Infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie – 4,5 mln zł., przebudowę dróg powiatowych 8,5 mln zł., budowę infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” – 8,9 mln zł. W drugim naborze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, powiat lubaczowski otrzymał 86 mln zł. na: budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej Gminy Cieszanów – 5 mln zł, modernizację dróg na terenie gminy Horyniec Zdrój – 4, 9 mln zł., modernizację Szkoły Podstawowej w Horyńcu Zdroju – 2,5 mln zł, modernizację oświetlenia w gminie Horyniec Zdrój – 1,8 mln zł., budowę infrastruktury drogowej gminy Lubaczów – 5 mln zł., przebudowę dróg wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie – 8,9 mln zł., przebudowę dróg na terenie gminy Narol – 8,5 mln zł.,  modernizację dróg miasta i gminy Oleszyce – 4,7 mln zł., budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie – 3,1 mln zł.,  budowę placów zabaw gminy Stary Dzików – 2,1 mln zł, modernizację oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie – 3,7 mln zł.,  przebudowę drogi powiatowej Moszczanica – Cewków – 5 mln zł., rozbudowę dróg powiatowych – 10 mln zł. Również dzięki moim staraniom, gmina Horyniec-Zdrój otrzymała wsparcie w wysokości prawie 5 mln zł, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin uzdrowiskowych, a Szpital Powiatowy w Lubaczowie otrzymał nowoczesny tomograf komputerowy o wartości blisko 2,7 mln zł. 

Jestem do Państwa dyspozycji, zapraszam do mojego biura poselskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 25 w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku. Tel.508370297, 508248279.

 

Drukuj