OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy – czytaj więcej >>>