OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie wyżywienia/cateringu oraz przerwy kawowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi – czytaj więcej >>>