ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – zapytanie ofertowe II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia pn.: Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, szafy metalowej do archiwizowania dokumentów oraz szafy na dokumenty  na potrzeby realizacji projektu „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w załączeniu – zapytanie ofertowe II