Zespół „Ale Cantare” z główną nagrodą VII Przeglądu Chórów “Pieśni Maryjne”

W lubaczowskim Sanktuarium w niedzielę już 7 raz chóry z Podkarpacia i Lubelszczyzny wyśpiewały chwałę Maryi podczas VII Regionalnego Przeglądu Chórów “Pieśni Maryjne”.

Przegląd organizowany przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, Parafię Konkatedralną w Lubaczowie oraz Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie ma prezentować osiągnięcia chórów amatorskich, pozwalać na wymianę doświadczeń oraz pielęgnować tradycję śpiewania utworów o tematyce maryjnej. Wydarzenie ma charakter konkursu i skierowane jest do chórów działających na terenie archidiecezji przemyskiej oraz diecezji: zamojsko-lubaczowskiej i rzeszowskiej.

Nieprzypadkowe jest miejsce i tematyka przeglądu- Sanktuarium Lubaczowskie. Znajduje się w nim kopia obrazu Matki Boskiej Łaskawej z Katedry we Lwowie, przed którym swe śluby złożył król Jan Kazimierz, zawierzając Polskę opiece Matki Bożej.

W tym roku na Przegląd przyjechało 5 chórów: z Bratkowic, Rakszawy, Łukowa, Białobrzegów oraz spod Zamościa. Pieśni wykonywane przez chóry oceniało jury w składzie: dr hab. Monika Mielko-Remiszewska- nauczyciel akademicki w Instytucie muzyki UMCS w Lublinie, dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej „Cantantes Lublinensis”, Remi Gousseau- francuski dyrygent i kompozytor, były dyrektor konserwatorium w Paryżu oraz ks. Witold Batycki, muzykolog, dyrektor Diecezjalnej Szkoły Muzyki Kościelnej.

I nagroda trafiła do Zespołu Wokalnego „Ale Cantare” z Gminnego Ośrodka Kultury Gminy  Zamość. Kolejne do Chóru „Raxavia” z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie i Chóru „Canon” z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w  Białobrzegach.

Wyróżnienia otrzymali: Chór Męski “Resonantae” z Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach oraz Chór “Lucus” z Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej.

Prezentacjom chórów towarzyszył w tym roku koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Capella all antico”, który na dawnych instrumentach wykonał m.in. pieśni średniowieczne i renesansowe oraz  tańce z minionych epok.  Na zakończenie Przeglądu wszystkie chóry wykonały także wspólnie pieśń”Witaj gwiazdo morza”.

Drukuj