Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako LBC7502 A, zlokalizowanej w miejscowości Krowica Hołodowska, gmina Lubaczów, na działce nr 997. Instalację zgłasza operator telefonii komórkowej, P4 Sp. z o.o.