Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 59127 JĘDRZEJÓWKA (21127 KPR_NAROL_JEDRZEJÓWKA), zlokalizowanej w miejscowości Jędrzejówka, dz. nr 383/1, gm. Narol, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A.