Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 59173 CIESZANOW (21999 KPR_CIESZANOW), zlokalizowanej w Cieszanowie, działka nr 3777/5, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A.