Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT 20730 NAROL, zlokalizowanej w miejscowości Jędrzejówka, gmina Narol, na działce nr 383/2, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.