Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT22419 LUBACZÓW, zlokalizowanej w Lubaczowie, ul. Jasna 1, eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o.(poprzednia nazwa Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.)