Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT24428 BASZNIA GÓRNA, zlokalizowanej w obrębie Basznia Dolna, dz. nr 1350/2, gm. Lubaczów, eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o.(poprzednia nazwa Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.)