Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT_ 24610 STARE SIOŁO, zlokalizowanej na działce nr 2/4, gm. Oleszyce, eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o.(poprzednia nazwa Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.)