Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako RON Lubaczów INFO, zlokalizowanej w miejscowości Krowica Lasowa, gmina Lubaczów, na działce nr 27, eksploatowanej przez Emitel S.A..