Autor: P. Furgała- Starostwo Powiatowe

Ostrzeżenie meteorologiczne- oblodzenie

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Oblodzenie/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność od godz. 20:00 dnia 29.03.2020 do godz. 08:00 dnia 30.03.2020
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu
ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do
-2°C.
Uwagi Brak
Prawdopodobieństwo 80 %
Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Łukasz Harasimowicz

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2020 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2020 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest. (więcej…)