Autor: P. Furgała- Starostwo Powiatowe

Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępności pożytków dla pszczół w regionie. (więcej…)

Zaproszenie do współpracy dla stomatologów

Starosta Powiatu Lubaczowskiego zaprasza stomatologów z terenu powiatu do złożenia ofert na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 poz. 1078) na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubaczowski, finansowane ze środków publicznych. (więcej…)

Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na poprawę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

W dniu 25 października całą społecznością szkolną uczestniczyliśmy w uroczystym sadzeniu drzew miododajnych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na poprawę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”, połączonym ze szkolnym jesiennym piknikiem sportowo-rekreacyjnym (więcej…)