Autor: P. Furgała- Starostwo Powiatowe

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie). Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy kichania albo poprzez dotyk skażonych przedmiotów. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia informując o rozpoznaniu COVID-19 i izolacji w warunkach domowych celem przewiezienia do szpitala. Na pogorszenie mogą wskazywać uporczywa gorączka powyżej 39 stopni, duszność, bóle w klatce piersiowej, krwawienia z nosa, wybroczyny na skórze. (więcej…)

KOMUNIKAT STAROSTY LUBACZOWSKIEGO

   Informuję, że na terenie powiatu lubaczowskiego wyznaczone zostały punkty kwarantanny przeznaczone dla osób powracających z zagranicy, które nie mogą odbyć obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Osoby objęte kwarantanną będą poddawane kontroli obecności w wyznaczonym miejscu bez względu na porę. Opuszczanie miejsc kwarantanny jest zakazane. Wobec naruszających ten obowiązek będą wyciągane konsekwencje.  Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemią ponownie apeluję o zachowanie rygorów bezpieczeństwa sanitarnego i bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. O ewentualnej zmianie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych w związku z tym działaniach będziemy powiadamiać na bieżąco. (więcej…)

Apel Starosty Lubaczowskiego- Zenona Swatka

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego!

Minęły już dwa tygodnie, od kiedy żyjemy w niespodziewanych, nadzwyczajnych warunkach. Nowa sytuacja wymaga od nas konieczności dostosowania się do restrykcyjnych zarządzeń, w znacznym stopniu ograniczających nasze dotychczasowe przyzwyczajenia i swobody. Wynikają one z troski o nasze zdrowie i życie. Społeczność powiatu ze zrozumieniem i dużą odpowiedzialnością zastosowała się do wprowadzonych regulacji. Za godne naśladowania postawy obywatelskie, mieszkańcom powiatu lubaczowskiego należą się najwyższe słowa uznania ze strony władz samorządowych i państwowych. (więcej…)