Autor: P. Furgała- Powiatowe CK w Lubaczowie

Finał IX edycji konkursu Looking for talents

Ogromne emocje towarzyszyły uczestnikom konkursu recytatorskiego Looking for talents, który odbył się w środę 5 grudnia 2018 w auli Zespołu Szkół w Oleszycach. Tegoroczna IX edycja poświęcona została Marcinowi Świetlickiemu– znanemu poecie, prozaikowi, wokaliście rockowemu, którego wiersze interpretowało 37 uczniów ze szkół podstawowych i średnich powiatu lubaczowskiego. (więcej…)

Trwa nabór projektów na konkurs Fundusz Naturalnej Energii!

Jeszcze tylko do 17 grudnia 2018 roku można wnioskować o dofinansowanie w ramach IX edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii. O granty, w wysokości 10.000 złotych, mogą starać się organizacje pozarządowe, samorządy oraz placówki oświatowe z pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. (więcej…)

Narada Techniczno-Gospodarcza

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 5 pkt 14 Statutu Powiatu Lubaczowskiego ustalonego uchwałą Nr XX/185/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2000 r. (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2010 r. Nr 68, poz. 1330 z późn. zm.), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2129 z późn. zm.), zwołuję w dniu 12 grudnia 2018 r. Naradę Techniczno- Gospodarczą, dotyczącą sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Narol, Gminy Cieszanów, Gminy Horyniec-Zdrój, Gminy Oleszyce, Gminy Stary Dzików. (więcej…)

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast