40-lecie Koła PZN Lubaczów

Lubaczowskie koło Polskiego Związku Niewidomych działa na rzecz osób niewidomych i niedowidzących już 40 lat. Z tej okazji w czwartek 6. czerwca zorganizowało jubileusz swojej działalności, w którym uczestniczył Starosta Lubaczowski Zenon Swatek.

Koło powołano do życia 1. czerwca 1979 roku. Zrzeszało wówczas 20 osób, a jego opiekunką z urzędu była Emilia Kulczycka.  Od ponad 30 lat prezesem koła-zrzeszającego już około 80 członków, w tym dzieci- jest Zygmunt Florczak.  Dziś koło oprócz integrowania środowiska osób z dysfunkcjami wzroku z terenu całego powiatu, poprzez organizowanie wspólnych wyjazdów i okolicznościowych spotkań,  pomaga w zaopatrywaniu członków  w niezbędny w codziennej egzystencji sprzęt i pomoce, a także  buduje w  środowisku pozytywny wizerunek osób z dysfunkcjami wzroku.

W realizacji celów i inicjatyw koło od lat wspiera Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Urząd Miasta Lubaczowa, Gmina Lubaczów,  a także m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. Ewenementem na skalę województwa była przed laty inicjatywa dyrektora Zespołu Szkół w Lubaczowie, Andrzeja Nepelskiego, który w działającej w murach szkoły Powiatowej Bibliotece Publicznej stworzył- z myślą o potrzebach osób z dysfunkcjami wzroku- dział Książki Mówionej, a ostatnio także Punkt Biblioteczny Biblioteki Centralnej PZN.  Powiat lubaczowski, a dokładnie Horyniec Zdrój, wybrał z kolei zarząd Podkarpackiego Okręgu PZN na coroczne warsztaty muzyczne dla uzdolnionych osób niewidzących i niedowidzących. Kończący je  uroczysty koncert galowy przyciąga co roku tłumy kuracjuszy, a także mieszkańców Horyńca i okolic.

6.czerwca w jubileuszu koła, który rozpoczął się mszą św. w lubaczowskim Sanktuarium, uczestniczył m.in. Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON Maciej Szymański, Starosta Lubaczowski Zenon Swatek, Burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt, Dziekan Lubaczowski ks. Andrzej Stopyra, a także przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń współpracujących z lubaczowskim kołem PZN i licznie zgromadzeni członkowie koła. Po nabożeństwie wszyscy przeszli do restauracji „Mikroklimat”, gdzie została przedstawiona historia koła, wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu, a także wyróżniono odznakami osoby zasłużone dla koła. Odznaczenia wręczał m.in. Starosta Z. Swatek.

Fot.: Iwona Buczko

Drukuj