“Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs pn. „Na wsi najlepiej – 12  dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”.

Celem Konkursu jest zidentyfikowanie, nagrodzenie, rozpowszechnienie i rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce w 2018 roku.

Konkurs obejmuje cztery kategorie:

 • „Wypoczynek u rolnika”,
 • „Wypoczynek na wsi”,
 • „Oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej”,
 • „Oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich”.

Konkurs wraz z działaniami promocyjnymi skierowany jest do:

 • mieszkańców wsi prowadzących lub planujących podjęcie działalności turystycznej,
 • podmiotów prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich,
 • regionalnych organizacji turystycznych i lokalnych organizacji turystycznych,
 • administracji samorządowej,
 • lokalnych grup działania (LGD),
 • organizacji i stowarzyszeń turystycznych,
 • branży turystycznej.

Laureaci Konkursu zostaną objęci specjalną promocją, w ramach której znajdą się:

 • wydawnictwo albumowe w nakładzie 10 tys. egz.,
 • reportaże blogerów specjalizujących się w turystyce,
 • artykuły oraz prezentacja na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, a także w mediach społecznościowych.

W celu zapoznania się ze szczegółami konkursu zapraszamy na oficjalną stronę, na której znajduje się cała idea, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin jak również dane teleadresowe do biura konkursu:

nawsinajlepiej.polska.travel

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z liderem projektu Panem Filipem Płodzień:

tel. +48 (22) 536 71 16,

email: filip.plodzien@pot.gov.pl .

Drukuj