Apel Starosty Lubaczowskiego- Zenona Swatka

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego!

Minęły już dwa tygodnie, od kiedy żyjemy w niespodziewanych, nadzwyczajnych warunkach. Nowa sytuacja wymaga od nas konieczności dostosowania się do restrykcyjnych zarządzeń, w znacznym stopniu ograniczających nasze dotychczasowe przyzwyczajenia i swobody. Wynikają one z troski o nasze zdrowie i życie. Społeczność powiatu ze zrozumieniem i dużą odpowiedzialnością zastosowała się do wprowadzonych regulacji. Za godne naśladowania postawy obywatelskie, mieszkańcom powiatu lubaczowskiego należą się najwyższe słowa uznania ze strony władz samorządowych i państwowych.
W odpowiedzi na liczne pytania, informuję, że kary za niezarejestrowanie pojazdów, a także za brak zgłoszenia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu przez 180 dni od daty zakupu nie będą nakładane. Wszelkie niezbędne informacje o trybie załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym są zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego pod adresem: www.powiatlubaczowski.pl
W tych trudnych dla nas wszystkich dniach z całego serca dziękuję dyrektorowi i pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dyrekcji i pracownikom Szpitala Powiatowego, służbom medycznym zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, służbom mundurowym Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Granicznej, Jednostki Strzeleckiej 2033, Nadleśnictwom, druhnom i druhom Komendy Hufca Lubaczów oraz wszystkim, którzy wypełniają swoje obowiązki i tym, którzy z własnej inicjatywy pomagają nam przetrwać w okresie epidemii. Szczególne wyrazy wdzięczności składam księżom dziekanom i duchowieństwu za opiekę duchową i materialne wsparcie udzielane Szpitalowi Powiatowemu i osobom potrzebującym.
Pewne zauważalne zaniepokojenie budzą bliskie nam osoby powracające z zagranicy. Przyjmujemy ich z radością i otwartym sercem, gdyż wracają do siebie do domu. Jednocześnie musimy zapewnić im odpowiednie warunki do odbycia czternastodniowej kwarantanny. Jeśli w rodzinnym domu nie mamy możliwości stworzenia dla nich właściwej izolacji, wtedy należy zwrócić się do miejscowych władz samorządowych z prośbą o zapewnienie miejsca do odbycia kwarantanny za odpłatnością.

W dniu wydania przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego rozporządzenia o wprowadzeniu w Polsce stanu epidemii Prezydent Andrzej Duda w orędziu do Narodu zaapelował:

“Przed nami decydujący czas. Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią. Dlatego apeluję do wszystkich o jeszcze większą mobilizację, jeszcze większą dyscyplinę. Zostańmy w domach! Stosujmy się do wydawanych zaleceń.”

Zatem dotychczasowe wyrzeczenia to dopiero początek indywidualnych i grupowych zmagań z epidemią. Przed nami jeszcze wiele trudnych chwil. Możemy je maksymalnie skrócić poprzez przestrzeganie zaleceń władz i samodyscyplinę.

W trakcie uciążliwej izolacji możemy zauważyć i docenić jak wiele dla nas znaczą inni ludzie, których dotychczas w pędzie codziennych spraw nie dostrzegaliśmy i nie zastanawialiśmy się nad tym, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają.

Życzę Państwu na najbliższe dni cierpliwości i wytrwałości w zmaganiach z rzeczywistością oraz opieki naszej Matki Boskiej Łaskawej, aby uchroniła nasz Powiat i naszą Ojczyznę przed skutkami epidemii.

Drukuj