Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako LBC7502 A, zlokalizowanej w miejscowości Krowica Hołodowska, gmina Lubaczów, na działce nr 997. Instalację zgłasza operator telefonii komórkowej, P4 Sp. z o.o.

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako LBC7502 A, zlokalizowanej w miejscowości Krowica Hołodowska, gmina Lubaczów, na działce nr 997. Instalację zgłasza operator telefonii komórkowej, P4 Sp. z o.o.

Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako LBC7011 C, zlokalizowanej w miejscowości Łówcza, gmina Narol, na działce nr 621/2, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o.

Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako LBC7011 C, zlokalizowanej w miejscowości Łówcza, gmina Narol, na działce nr 621/2, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o.

Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT_22419 LUBACZÓW, zlokalizowanej w Lubaczowie, ul. Jasna 1, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT_22419 LUBACZÓW, zlokalizowanej w Lubaczowie, ul. Jasna 1, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako LBC7011 C, zlokalizowanej w miejscowości Łówcza, gmina Narol, na działce nr 621/2, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o.

Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako LBC7011 C, zlokalizowanej w miejscowości Łówcza, gmina Narol, na działce nr 621/2, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o.