Elżbieta Ciemięga z LO z tytułem honorowym Profesora Oświaty!

Podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej  w Warszawie 14 października br.,  minister edukacji Dariusz Piontkowski wręczył odznaczenia państwowe, medale i nagrody oraz tytuły honorowe profesora kilkudziesięciu osobom z całej Polski. Wśród wyróżnionych “Tytułem honorowym Profesora Oświaty” znalazła się polonistka z Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie- Elżbieta Ciemięga. Serdecznie gratulujemy tego ogromnego sukcesu!

Dzień Edukacji Narodowej to dzień szczególny, w którym dziękujemy nauczycielom, ale także wszystkim pracownikom oświaty, osobom w jakikolwiek związanym z polskimi szkołami. Dziękujemy za to, że wkładają oni tak wiele trudu w wychowanie i nauczanie młodych Polaków, aby byli dobrymi obywatelami, aby byli też po prostu dobrymi ludźmi – powiedział minister edukacji. – Nauczyciel to taki rodzic, który pomaga wychować dzieci, by wyrośli na dobrych ludzi. Dlatego ten dzień jest szczególny, bo możemy podziękować nauczycielom za trud – dodał minister Dariusz Piontkowski.

Przy nadawaniu Tytułu honorowego Profesora Oświaty, który otrzymała Elżbieta Ciemięga z lubaczowskiego LO, w szczególności bierze się pod uwagę:

  • jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;
  • pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy, dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;
  • wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem, wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

  • opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
  • uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
  • znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
  • publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

W uroczystości brali udział również przedstawiciele Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kuratorzy oświaty, kierownictwo Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przedstawiciele Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej, przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji państwowych i kulturalnych.

Źródło: www.men.gov.pl

fot. LO Lubaczów

Drukuj