Europejskie doświadczenia uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach

W dniach 1-22 czerwca 2019 r. 16 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w stażach zawodowych w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Staże realizowane były w ramach dwuletniego projektu: „Europejskie doświadczenia uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach” finansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Realizując program stażu uczestnicy mieli okazję do poszerzenia i wykorzystania w praktyce zdobytych w szkole wiedzy i umiejętności zawodowych oraz językowych. Realizacja projektu pokazała uczniom nowe możliwości podejmowania pracy w zawodzie. Praktyka w całkowicie odmiennych warunkach gospodarczych, a przede wszystkim kulturowych wzmacnia pewność siebie, otwartość na innych ludzi oraz komunikatywność. Uczniowie biorący udział w stażach są lepiej przygotowani do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe. Dla większości z praktykantów odbyte staże to pierwsza „praca zawodowa” nie tylko za granicą, dlatego niezmiernie istotne jest, że hiszpańscy pracodawcy bardzo wysoko ocenili umiejętności zawodowe naszych uczniów oraz ich zaangażowanie w pracę, wystawiając wysokie oceny końcowe. Praktykanci podczas stażu mieli wiele możliwości, aby doskonalić swoje kompetencje interpersonalne, umiejętność pracy w grupie, na które hiszpańscy pracodawcy zwracają szczególną uwagę. Zdobyta w trakcie staży wiedza i nowe umiejętności praktyczne pomogą uczniom rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość.

Uczestnicy praktyk otrzymali certyfikaty praktyk, karty oceny praktyk zgodnie z ideą ECVET, a także dokument Europass Mobilność. Certyfikaty są potwierdzeniem tego, że uczestnicy poznawali sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się z pracownikami w języku obcym. Uczestnicy projektu otrzymali też certyfikaty ukończenia kursu języka hiszpańskiego na poziomie A1. Pierwsze doświadczenia z językiem hiszpańskim w praktyce.

Istotnym elementem działań projektowych była realizacja programu kulturowego. Uczniowie zwiedzali piękne zakątki Andaluzji. Zachwycająca Kordoba, która już w X wieku opisywana była jako miasto odzwierciedlające architektoniczne, intelektualne, społeczne i estetyczne osiągnięcia wszystkich cywilizacji ówczesnej ludzkości. Malaga pośrodku słonecznego Costa del Sol, gdzie oczywiście nie można pominąć choć chwili plażowania. Klimatyczna Baeza i otoczona morzem oliwkowych gajów Ubeda, której renesansowe uliczki uczniowie przemierzali każdego dnia praktyk.  O tym, że „najlepsza oliwa z oliwek – to tylko z Ubedy” , jak podają przewodniki turystyczne, przekonali się praktykanci podczas warsztatów w Centrum Oliwy z Oliwek.

We wszystkich działaniach projektowych szkoła otrzymała wsparcie instytucji pośredniczącej  EuroMind, która  w oparciu o uzgodniony program, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczestników, zapewniła przygotowanie językowe, realizację programu kulturowego, a przede wszystkim wysoki poziom praktyk zawodowych w firmach na terenie Ubedy: Hotel Ordóñez Sandoval, Hotel La Paz, Hotel María de Molina, Hotel Zenit el Postigo,  restauracje: Restaurante Cusco, Restaurante Don Angelo, Café Bar el Polígono, Deliciosa Paula, Bar-Restaurante el Zaguan i park: Excmo. Ayuntamiento de Úbeda- Servicio de Mantenimiento. Relacja ze staży na stronie EuroMind.

Co zapamiętamy z hiszpańskich staży? Zdobyte doświadczenia zawodowe, językowe, całkowicie odmienną kulturę życia, pracy, wypoczynku, nowe smaki typowo hiszpańskich potraw, hiszpański styl zabawy i świętowania, a przede wszystkim to, czego powinniśmy się od Hiszpanów uczyć – otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów.

Udział w projekcie potwierdził, że mobilność jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zdobywania nowych kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w myśl doskonalenia rozwoju uczestników i zwiększania szans ich zatrudnienia na rynku pracy, a także doskonalenia umiejętności interpersonalnych, nawiązywania kontaktów, poznawania ludzi i nowych kultur.

źródło: ZS w Oleszycach

Drukuj