Informacja w sprawie zasad realizacji transportu sanitarnego w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Na terenie powiatu lubaczowskiego ww. świadczenia realizowane są przez:

Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o.
Kopernika 14
37-600 Lubaczów
tel. (16) 632 94 50    tel./fax (16) 6323410

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUMED
Kościuszki 16
37-600 Lubaczów
tel. (16) 632 50 00

KORMED CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. Sp. k.
Tadeusza Kościuszki 141/7
37-600 Lubaczów
tel.: (16) 632 03 10, (17) 785 26 75, (17) 785 26 74

NZOZ Przychodnia Zdrowia w Narolu
Rynek 3
37-610 Narol
tel.: (16) 631 70 13

W ramach świadczeń udzielanych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej realizowany jest również  świadczeniobiorcy  na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przejazd środkami transportu sanitarnego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji transportu sanitarnego w POZ znajdują się na stronie internetowej: NFZ Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Link: https://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/aktualnosci/swiadczeniodawcy-informacje-ogolne/komunikat-w-sprawie-zasad-realizacji-transportu-sanitarnego-w-poz,art1194/

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej dostępne są w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego, oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Na terenie powiatu lubaczowskiego ww. świadczenia realizowane są przez:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Mickiewicza 168
37-600 Lubaczów
tel.: (16) 736 20 44

Drukuj