KOMUNIKAT STAROSTY LUBACZOWSKIEGO

   Informuję, że na terenie powiatu lubaczowskiego wyznaczone zostały punkty kwarantanny przeznaczone dla osób powracających z zagranicy, które nie mogą odbyć obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Osoby objęte kwarantanną będą poddawane kontroli obecności w wyznaczonym miejscu bez względu na porę. Opuszczanie miejsc kwarantanny jest zakazane. Wobec naruszających ten obowiązek będą wyciągane konsekwencje.  Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemią ponownie apeluję o zachowanie rygorów bezpieczeństwa sanitarnego i bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. O ewentualnej zmianie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych w związku z tym działaniach będziemy powiadamiać na bieżąco.

   Wykaz numerów telefonów pod którymi można uzyskać informacje o miejscach kwarantanny z podziałem na gminy z terenu powiatu lubaczowskiego:

  • Miasto Lubaczów 16-632-80-19  wew. 22, faks 16-632-80-19,
  • Gmina Lubaczów 16-632-16-84 wew. 20, faks 17-717-36-55,
  • Miasto i Gmina Oleszyce 16-632-87-89, faks 16-632-87-84,
  • Gmina Stary Dzików 16-631-80-50, faks 16-631-80-50,
  • Miasto i Gmina Cieszanów 16-631-11-18, faks 16-631-14-40,
  • Miasto i Gmina Narol 16 631-71-04, faks 16 631-71-04,
  • Gmina Wielkie Oczy 16-632-01-26, faks 16-632-01-26,
  • Gmina Horyniec – Zdrój 16-63-13-455, faks 16-63-13-455.

   Jednocześnie informuję, że pomoc osobom niepełnosprawnym realizowana jest na bieżąco poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie tel. 16 736 20 87 oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu lubaczowskiego.

Drukuj