KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2020 ROKU

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2001 roku;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które:

    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej slużby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1996 – 2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017 poz. 944)
5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Konopnickiej 2, obejmująca zasięgiem działania powiat lubaczowski, tj. miasto Lubaczów, miasta i gminy: Cieszanów, Narol, Oleszyce, gminy: Horyniec Zdrój, Lubaczów, Stary Dzików, Wielkie Oczy.

Termin trwania kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu lubaczowskiego: od 10 lutego do 28 lutego 2020 r.

Gmina Lubaczów:   10-11 luty.

Miasto Lubaczów:  12,13,14 luty.

Gmina Horyniec – Zdrój: 17 luty.

Gmina Wielkie Oczy:  18 luty.

Miasto i Gmina Narol: 19-20 luty.

Miasto i Gmina Oleszyce 21-24 luty.

Miasto i Gmina Cieszanów 25 i 26 luty.

Gmina Stary Dzików: 27 luty.

Kobiety : 28 luty.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej sa obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
_______________________________________________________________
Jeżeli nie otrzymałeś wezwania do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską (do kwalifikacji wojskowej), a z zamieszczonych tu informacji wynika, że powinieneś,
NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIE SAM!
w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony RP.

Drukuj