Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kwalifikacja wojskowa w powiecie

Kwalifikacja wojskowa 2018 dla osób zamieszkałych na terenie powiatu lubaczowskiego zostanie przeprowadzona w okresie od 12 lutego do 2 marca 2018 r.
Powiatowa Komisja Lekarska w Lubaczowie będzie pracować w budynku Domu Opieki Dziennej   ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów w godzinach 8:30- 16:30 ( obok budynku plebanii parafii Św. Stanisława, wejście główną bramą)

Terminy dla poszczególnych gmin:

1. Miasto Lubaczów 12-14 lutego
2. Gmina Lubaczów 15-16 lutego
3. Gmina Horyniec – Zdrój 19 lutego
4. Gmina Wielkie Oczy 20 lutego
5. Miasto i Gmina Narol 21-22 lutego
6. Miasto i Gmina Oleszyce 23 i 26 lutego  
7. Miasto i Gmina Cieszanów 27 i 28 lutego
8. Gmina Stary Dzików        1 marca
9.    kobiety         2 marca

 

Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:

  1. mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1997 – 1998, którym:

-została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,  a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

-została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,  a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1994-1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Drukuj