Modernizacja dróg powiatowych

6. sierpnia Starosta Lubaczowski Zenon Swatek udał się w teren, by zapoznać się z aktualnymi etapami modernizacji dróg powiatowych w ramach  programu “Usuwania skutków klęsk żywiołowych”.

W 2019 roku Powiatowy Zarząd Dróg w ramach tego programu wyremontował na całym odcinku drogę nr 1658R Werchrata- Prusie Granica Państwa. Koszt całkowity zadania to 800 175,84 zł, z czego 554 565,00 zł pozyskano w formie dotacji z budżetu Państwa.

Drugie zadanie to przebudowa odcinka drogi nr 2407R Podlesina- Narol Wieś. Koszt całkowity zadania to 386 280,48 zł, z czego 287 874,00 zł pozyskano w formie dotacji z budżetu Państwa.

W ramach realizacji w/w zadań  m.in.:

  • przebudowano przepusty,
  • utwardzono pobocza jezdni,
  • wykonano zjazdy do posesji,
  • odbudowano, odmulono rowy przydrożne.

Fot.: Przemysław Furgała

Drukuj