OGŁOSZENIE- PUP w Lubaczowie

Na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), mając na względzie dobro klientów jak i pracowników, od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzone zostają poniższe ograniczenia w działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie:

  1.  załatwianie spraw odbywać się będzie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej, portalu praca.gov.pl, z wykorzystaniem platformy ePUAP oraz poczty tradycyjnej;
  2.  zawieszona zostaje osobista obsługa klientów za wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki, których nie można załatwić w formie wskazanej w pkt. 1, po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniu wizyty.

Obsługa telefoniczna: 16 632 08 51, 16 632 08 52, 16 632 13 86.
Mail: pup@puplubaczow.pl

Informuję, że rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy odbywa się wyłącznie poprzez złożenie wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl (https://praca.gov.pl). Obowiązuje pełna rejestracja elektroniczna polegająca na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po podpisaniu ich profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Osoba rejestrująca się otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.
Nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy.
Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.

Wizyty związane z potwierdzeniem gotowości do pracy zostają zastąpione kontaktem telefonicznym. Doradcy klienta skontaktują się z osobami, które podały w urzędzie numer telefonu przed terminem wizyty i ustalą szczegóły. W razie braku takiego kontaktu przed terminem wizyty, prosimy osoby bezrobotne o kontakt telefoniczny.

Dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców należy składać w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl (https://praca.gov.pl).

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie
Marek Hadel
Drukuj